Umiejętność czytania mapy i poprawne posługiwanie się kompasem to podstawy nawigacji.

Podczas szkolenia przypomnimy sobie: co to jest skala, współrzędne geograficzne (ich rodzaje, sposoby przeliczania), jak orientować mapę w terenie. Przećwiczymy interpretacje form terenowych (ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich).

 

Nauczysz się również:

– wyznaczać azymut (zarówno na mapie, jak i w terenie)

– szybko i bezbłędnie posługiwać się mapą i kompasem

– poprawnie odczytywać współrzędne z mapy oraz przeprowadzać na niej potrzebne pomiary

– co to jest deklinacja magnetyczna i jak ją uwzględniać w wyznaczaniu azymutu

– jaką mapę wybrać w zależności od rodzaju celu i terenu planowanej trasy

 

Dowiesz się gdzie szukać map dla terenów, które nie posiadają opracowań ogólnodostępnych. Pokaże Ci jak pracować na mapach topograficznych, opracowaniach archiwalnych (mapach WIG). Poznasz specyfikę tych opracowań oraz wady i zalety płynące z ich wykorzystania.

 

Wiedzę zdobytą na kursie przećwiczymy w terenie oraz podczas ćwiczeń w pomieszczeniu.

 

Zobacz również:

GPS

PROGRAMY